036 5335349

Ondersteuningsprofiel

By: | Tags: | Comments: 0

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven op welke manier en met welke inzet de school invulling geeft aan de basisondersteuning en eventuele extra arrangementen uit de Wet Passend Onderwijs:¬†SOP 2017  

READ MORE

Schoolgids

By: | Tags: | Comments: 0

In de schoolgids treft u beschrijvingen aan van hoe wij een en ander op school hebben geregeld en waar wij voor staan: 180618 schoolgids panta rhei 18-19

READ MORE

Klachtenregeling SKO

By: | Tags: | Comments: 0

De Panta Rhei valt onder de Scholengroep Katholiek Onderwijs (Flevoland en Veluwe). Op het niveau van de scholengroep is een klachtenregeling opgesteld, welke dan ook voor de Panta Rhei geldt: KLACHTENREGELING SKO(2017)

READ MORE