036 5335349

Ondersteuningsprofiel

By: | Tags: | Comments: 0

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven op welke manier en met welke inzet de school invulling geeft aan de basisondersteuning en eventuele extra arrangementen uit de Wet Passend Onderwijs: SOP 2017  

READ MORE

Klachtenregeling SKO

By: | Tags: | Comments: 0

De Panta Rhei valt onder de Scholengroep Katholiek Onderwijs (Flevoland en Veluwe). Op het niveau van de scholengroep is een klachtenregeling opgesteld, welke dan ook voor de Panta Rhei geldt: KLACHTENREGELING SKO(2017)

READ MORE

17

jul, 2017

Kalender schooljaar 2017/2018

By: | Tags: | Comments: 0

In de Jaarplanning treft u de ruwe planning aan van het schooljaar. Het betreft hier vooral de vakanties en vrije dagen, maar ook de dagen waarop we iets speciaals te vieren hebben: JAARPLANNING 2017-2018 voor OUDERS

READ MORE