036 5335349

Schoolondersteuningsprofiel 2018

Het SOP beschrijft de wijze waarop de school invulling geeft aan de wet op het Passend Onderwijs. Specifiek beschrijft het hoe de basisondersteuning is vormgegeven, welk eventueel extra arrangement de school aanbiedt en waar de grenzen van de school liggen.

Link: SOP 2018