036 5335349

Kindcentrum Pino

Het schoolgebouw van de Panta Rhei huisvest Peuterspeelmaatje Pino, onderdeel van Kindcentrum Pino.

Waarom een Peuterspeelzaal (PSZ) in een basisschool? Omdat we samen met het Kindcentrum werken aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Daarmee lopen we vooruit op het landelijk (streef-)beleid om te komen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maken deel uit van het aanbod van Peuterspeelmaatje Pino.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

VVE is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen (in de leeftijd van twee – tot zes jaar). De voorschoolse periode loopt van twee- tot vier jaar. In de VVE worden hiervoor speciale programma’s gebruikt. De programma’s zijn gericht op de totale ontwikkeling van het kind en omvatten de volgende ontwikkelingsgebieden, ook wel ‘domeinen’ genoemd:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Aandachtspunten binnen dit domein zijn bijvoorbeeld: hechtingsrelaties, autonomie, en de omgang met volwassenen, andere kinderen en jezelf.
  • Taal: Over de hele linie in onze kinderopvang is dit domein een hot item. Aandachtspunten binnen dit domein zijn bijvoorbeeld: experimenteren met klanken en letters, verhalen vertellen en woordenschatontwikkeling.
  • Rekenprikkels: Aandachtsgebieden binnen dit domein zijn bijvoorbeeld: omgaan met hoeveelheden en aantallen.
  • Motorische ontwikkeling: Hier gaat het om spel en beweging, met het oog op de lichamelijke ontwikkeling, maar ook in relatie tot de andere drie domeinen.

Lees verder op de site van Peuterspeelmaatje Pino.