036 5335349

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapraad:

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De raad bestaat uit leden gekozen door de ouders/verzorgers en leden gekozen uit het onderwijzend team. De Medezeggenschapsraad adviseert aan én bespreekt schoolse zaken met de directeur. Vaak zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de Medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij is een belangrijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven.

 

Het secretariaatsadres is:
Medezeggenschapsraad RK Basisschool Panta Rhei,
p/a Slufterplantsoen 2,
1316 KX Almere.
Telefoon: 036 – 533 53 49
e-mail : mr@bspantarhei.nl

Samenstelling medezeggenschapsraad:
Bas Limmen, ouder, voorzitter MR
Corlien Plooij
Vanuit team:
Kimberley van Gemonden
Ingrid Roos