036 5335349

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapraad:

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De raad bestaat uit leden gekozen door de ouders/verzorgers en leden gekozen uit het onderwijzend team. De Medezeggenschapsraad adviseert aan én bespreekt schoolse zaken met de directeur. Vaak zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de Medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij is een belangrijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven.

 

Het secretariaatsadres is:
Medezeggenschapsraad RK Basisschool Panta Rhei,
p/a Slufterplantsoen 2,
1316 KX Almere.
Telefoon: 036 – 533 53 49
e-mail : mrpantarheimail@gmail.com

Samenstelling medezeggenschapsraad:
Robin Kruythoff, ouder, voorzitter MR
Stefan Houtman, ouder, secretaris MR
Francine Wessing , personeel, lid MR
Marjolein Broekhoven, personeel, lid MR

De oudergeleding stelt zich voor:

De oudergeleding van de MR

Voorzitter 

Voorzitter MR

 

Mijn naam is Robin Kruythoff (40), ik woon samen met Debby en wij hebben twee kinderen; Kirsten (groep 8) en Quinten (groep 7). Vanaf mijn zesde ben in woonachtig in Almere en heb ik de lagere school doorlopen op de Panta Rhei. Ik heb de Panta Rhei zowel toen als nu altijd ervaren als een fijne, vertrouwde school. Ik ben lid van de MR geworden, omdat ik betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen van de school waar mijn kinderen op zitten. Op de maandag ben ik bij het brengen van de kinderen op het schoolplein te vinden.

 

Secretaris 

Mijn naam is Stefan Houtman (41), ik ben getrouwd met Judith en wij hebben 3 kinderen; Eline (groep 8), Thomas (groep 5) en Anna. Ik ben opgegroeid in Lelystad en wij wonen sinds 12 jaar in de Waterwijk. Vier jaar geleden ben ik lid geworden van de MR, ik heb Panta Rhei leren kennen als een school met betrokken ouders en leerkrachten die het allemaal nóg beter en leuker willen maken op school. Op woensdagochtend en middag kan je mij op het schoolplein vinden.

 

 

MR vergaderdata
Donderdag 10-sep
Donderdag 12-nov
Donderdag 21-jan
Donderdag 22-mrt
Donderdag 7-juli

Jaaragenda MR

De notulen en jaarverslagen zijn op te vragen door een mail te sturen aan mrpantarheimail@gmail.com