036 5335349

Missie en visie

Onze missie in het kort:

Missie:

KBS de Panta Rhei staat voor ‘’samen leren, voor nu en later.’’

KBS de Panta Rhei is een school waar aangesloten wordt bij de basisbehoefte van iedere leerling, doormiddel van kwalitatief goed onderwijs en sterke vakbekwame leerkrachten. De individuele mogelijkheden van leerlingen worden gestimuleerd zodat zij kennis, vaardigheden en een attitude ontwikkelen die ze nodig hebben voor nu en later. Onze doelstelling hierbij is een veilige leeromgeving bieden waarbinnen gedifferentieerd, betekenisvol en inspirerend onderwijs kan worden gegeven, waarbij motivatie en nieuwsgierigheid geprikkeld worden.

Visie:

Panta Rhei is een oud Grieks gezegde, dat betekent: ‘’Alles stroomt en is steeds in ontwikkeling.’’

Op de Panta Rhei werken wij ambitiegericht waarbij het op systematische wijze werken aan gestelde doelen centraal staat, met als hoger doel het beste uit leerlingen en leerkrachten te halen. Hiervoor hanteren wij de leercyclus van B. van de Hilst (2008).

Het ambitiegericht werken is gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit, waarbij eigenaarschap voor leerlingen, differentiatie, reflecteren op successen, vertrouwen en veiligheid centraal staan. Leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, en eigenaar te zijn van eigen leerproces, waarbij wij een veilige, leerzame en uitdagende leeromgeving bieden.

Onze school wil een inspirerende plek zijn binnen de wijk, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en waar samen leren voor nu en later centraal staat.