036 5335349

Passend Onderwijs Almere

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De meeste kinderen doen het prima op school en hebben voldoende aan de basisondersteuning. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of dyslexie, sommigen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde kinderen. Ook voor hen is passend onderwijs bedoeld. Er zijn veel variaties van ondersteuning mogelijk: van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

Het doel van passend onderwijs is om de juiste extra ondersteuning zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het kind te organiseren. Op de eigen school of, als deze niet de juiste extra ondersteuning kan bieden, op een andere reguliere school of in een stedelijke voorziening (speciaal onderwijs).

Lees verder op de site van Passend Onderwijs Almere