036 5335349

Algemeen

Stage
Stage is een belangrijk onderdeel van alle opleidingen van PrO Stadskanaal. Veruit de meeste leerlingen verlaten de school in het uitstroomprofiel werk. In een regio waar de banen niet direct voor het oprapen liggen, is het dus belangrijk dat belangrijk dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt worden op de arbeidsmarkt.

Vanaf schooljaar 2015 – 2016 maakt PrO Stadskanaal gebruik van een stagekantoor. Het stagekantoor bestaat uit de volgende coaches:
– A. Piening, stagecoördinator / stagecoach
@: a.piening@prostadskanaal.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

– M. van der Vlist, stagecoach
@: m.vandervlist@prostadskanaal.nl
Werkdagen: woensdag & donderdag

– A. Huttinga, teamleider / stagecoach
@: a.huttinga@prostadskanaal.nl
Werkdagen:

Klassen 1 & 2
Vanaf de tweede klas wordt er intern stage gelopen. Dit kan in de schoolkeuken / kantine en/of conciërgetaken.

Klas 3
In het derde leerjaar gaan de leerlingen eerst op groepsstage. Onder begeleiding van een leerkracht gaan de leerlingen bij een aantal bedrijven werkzaamheden verrichten. Leerlingen kunnen zo ervaring op doen, maar door de verschillende werkzaamheden krijgt de leerling ook meer inzicht in welke werkzaamheden hij/zij wel of niet leuk vindt. Deze groepsstage duurt tot en met februari. Als de groepsstage met een voldoende is afgesloten, wordt dit feestelijk afgesloten. Vervolgens gaat de leerling 1 dag per week op individuele stage bij een bedrijf of instelling.

Als de groepsstage niet met een voldoende wordt afgesloten dan wordt deze stage voortgezet bij de voormalige Wedekabedrijven. Hier worden de basis werknemersvaardigheden nogmaals getraind.

Klassen 4 & 5
In de klassen 4 en 5 zijn de leerlingen minimaal 3 dagen per week op stage. De stageplek wordt gezocht aan de hand van het gekozen profiel van de leerling. De leerlingen worden begeleidt vanuit school door het stagekantoor. Op stage zijn vooral de vakoverstijgende competenties van belang, beter gezegd goed werknemerschap. Deze doelen verschillen per leerling. De stagecoach begeleidt de leerling hierbij en houd vorderingen bij. De stagecoach heeft veelvuldig contact met de mentor en ouders over de vorderingen.

Een leerling kan ook tijdelijk geplaatst worden bij de voormalige Wedekanbedrijven als er nog geen geschikte stageplek is gevonden. Om de leerling dan wel het ritme te laten houden of krijgen, wordt een leerling dan tijdelijk bij een van de voormalige Wedekabedrijven geplaatst.

Voor bedrijven
Wij hebben stagiaires die in de volgende sectoren goed uit de voeten kunnen: Metaaltechniek, Hout, Groen, Winkelpraktijk, Keuken en Zorg en Welzijn.
Voor meer informatie over stagiaires kunt u contact opnemen met ons stage-kantoor.

You must be logged in to post a comment.